นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นไปตามนโยบายของ Blogger เราไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของท่าน ทั้ง IP และการค้นหาต่างๆ แต่เรามีการเก็บสถิติ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของทาง Blogger เช่นกัน โดยไม่ลงลึกถึงความเป็นส่วนตัว นอกจากท่านจะมีการติดต่อเราผ่านหน้าติดต่อและการคอมเม้นท์ แต่เราไม่มีการนำข้อมูลต่างๆ ของท่านไปเผยแพร่สาธารณะหรือใช้ในทางการค้า